07. 09. 2023  
 

Novinky
Základní info
Aktivity
Partneři
Kalendář akcí
Tiskové zprávy
Napsali o nás
Kontakt
Bozi Dar

RybařeníPenzion v Jižních ČecháchKunžakUbytováníUbytování velkých skupinChata Česká KanadaChata StrmilovUbytování Česká KanadaChata u rybníkaChata Jižní ČechyPenzion StrmilovKomorníkPenzion v Kunžaku


Tento projekt byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR


17. 06. 2008 | equal.romea.cz | Tiskové zprávy

Vzdělávání a zaměstnávání Romů v Praze

Projekt Podpora Romů v Praze je zaměřen na vzdělávání a zaměstnávání Romů a probíhá v období 2005 – 2008 v rámci programu Iniciativy Společenství Equal. V současné době se po třech letech úspěšné realizace chýlí ke konci. Za tuto dobu se jej zúčastnilo 1.980 pražských Romů, z nichž se 824 zúčastnilo vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, 216 (z toho 126 žen) díky projektu získalo zaměstnání, 11 osob (z toho 8 žen) si založilo živnost a 85 Romů pokračuje ve studiu na střední nebo vysoké škole. V současné době je 540 klientů zaregistrováno na Internetové burze práce, 281 pravidelně navštěvuje Internetové centrum a 85 romských žáků se zúčastnilo motivačních výcviků.

Hlavním impulzem pro přípravu a realizaci projektu byl fakt, že v Praze žije podle kvalifikovaných odhadů 24.000 Romů, z  nichž je 80 % nezaměstnaných, především díky  nízké vzdělanosti a kvalifikaci a diskriminaci na trhu práce. Projekt  si klade za cíl umožnit pražským Romům získat vzdělání a zaměstnání a bojovat se všemi formami diskriminace. Hlavním realizátorem je Občanské sdružení Slovo 21 ve spolupráci s národními  partnery:  Hlavním  městem Praha, občanskými sdruženími dlouhodobě se zabývajícími touto tématikou R-Mosty a Romea, Městskou částí Praha 3 a Základní školou Havlíčkovo náměstí.  Projekt má i dva zahraniční partnery – portugalské město Coimbra a Regionální rozvojovou agenturu Murska Sobota ze Slovinska. Projekt čerpá finance z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR; jeho rozpočet na tři roky činí 26.948.000 Kč. 

VIDEO
  Záznam tiskové konference - prezentace výsledků projektu Podpora Romů v Praze

PREZENTACE
 
Prezentace výsledků projektu - Jarmila Balážová (Power Point, 2,1 MB)
 
Prezentace šíření výstupů projektu - Martina Horváthová (Power Point, 2,1 MB)

Mezi nejvýznamnější realizované aktivity  tříletého projektu patří:

Příprava žáků základních škol na vstup na střední  školy, do níž bylo zapojeno 200 žáků ze 6. – 9. tříd základních škol. 72 z nich podalo přihlášku na střední školu nebo odborné učiliště a dosud bylo přijato 71 žáků.

Příprava středoškoláků na přijímací řízení na vysoké školy, kterou navštěvovalo 31 studentů, 20 z nich podalo přihlášku a k dnešnímu dni bylo 7 přijato na vysokou školu.

Příprava romské mládeže na vstup na trh práce, do které bylo zapojeno 160 mladých Romů, a Dílna romských žen, jejímiž vzdělávacími a rekvalifikačními kurzy prošlo celekm 90 žen, z nichž 44 našlo zaměstnání.

Oslovování potenciálních pražských zaměstnavatelů zástupci Hlavního města Prahy. Díky této aktivitě bylo kontaktováno 53 pražských společností a navázána úzká spolupráce s mnoh az nich (např. Česká pošta, Dopravní podnik HMP ad.).

Rekvalifikační a kvalifikační kurzy, kterých se celkem zúčastnilo 38 osob, přičemž největší zájem byl o kurzy práce s PC, svářečské kurzy, kosmetické kurzy a získání osvědčení řidičského průkazu skupiny D.

Důležitou součást projektu tvoří Internetová burza práce a Internetové centrum. Na burze  je momentálně zaregistrováno 540 uživatelů a 60 společností. Tyto webové stránky s pracovními nabídkami pomohly zaměstnat již 25 osob. Internetové centrum s počítači a odbornými poradci je otevřeno v Moravské ulici 42 na Praze 2, celkem poskytlo 3.300 služeb 281 klientům. Díky poradenství v Internetovém centru našlo práci 15 klientů.

Kurzy na ukončení základního vzdělání, o které byl velký zájem a přihlásilo se do nich 42 účastníků, z nichž si 24 základní vzdělání dokončilo.

Školením pro mladé romské novináře prošlo 45 uchazečů, z nichž 22 úspěšně absolvovalo. V rámci projektu bylo proškoleno 10 terénních zprostředkovatelů práce, kteří poskytli služby 54 klientům, z nichž 37 bylo zaměstnáno.

Hlavním výstupem projektu je Mezinárodní komparativní studie s analýzou situace v oblasti vzdělávání a zaměstnávání Romů v ČR, Slovinsku a Portugalsku, popis jednotlivých aktivit a prezentace inovativních modelů řešení situace v této oblasti, jejíž tištěná verze bude vydána v závěru projektu v červnu 2008.

“Jsme velice rádi, že se do projektu zapojilo téměř 2.000  pražských Romů, z nichž 216 díky projektu získalo zaměstnání a 85 studuje na vysněné střední nebo vysoké škole. Kromě úspěšné realizace jednotlivých aktivit považujeme za velmi důležité šíření výstupů projektu, a to jak na národní tak na mezinárodní úrovni. To umožní předat získané cenné zkušenosti, dobré praxe a inovativní modely vzdělávání a zaměstnáváníjak institucím a organizacím v České republice, tak v dalších evropských zemích”, říká Jelena Silajdžić, ředitelka občanského sdružení Slovo 21.

Nedílnou součástí projektu je šíření výstupů a dobrých praxí získaných během tří let.

V České republice již proběhlo 8 kulatých stolů v Olomouci, Chomutově, Mostě, Zlíně, Ostravě, Nymburce, Ústí nad Labem a Brně. Na těchto kulatých stolech byla prezentována studie s inovativním modelem celoživotního vzdělávání Romů zástupcům samospráv, státních úřadů a neziskových organizací. Celkem se jich zúčastnilo 145 osob.

Dalším krokem je organizace seminářů zaměřených na prezentaci a sdílení zkušeností z projektu Podpora Romů v Praze i z celého partnerství Equal, které se uskuteční celkem v 7mi českých městech (Sokolov, Beroun, Jaroměř, Rokycany, Liberec, Bruntál a Jihlava), dosud se jich zúčastnilo 95 osob.

Velký zájem ze strany škol zaznamenaly workshopy zaměřené na prezentaci kurzu na doplnění základního vzdělání v dálkové formě, kterých se dosud v 8mi českých městech zúčastnilo 120 odborníků a specialistů z odborů školství, úřadů práce, psychologických poraden atd.

Šíření výstupů proběhlo také na mezinárodní úrovni, a to ve spolupráci se španělskou organizací Fundación Secretariado Gitano, která se stala poradním orgánem španělské vlády.

Byla vydána brožura Podpora Romů v Praze s představením projektu a jeho výsledků a s příběhy 11ti klientů, kterým konkrétní aktivity projektu pomohly zkvalitnit jejich dosavadní životní úroveň a vyvrcholením šíření výstupů je mediální kampaň.

 
Poznámky pro redaktory: 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu www.equal.romea.cz

Internetová burza práce - www.burzaprace.romea.cz
 
Meidální kampaň - www.skinfashion.cz
 
 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Best Communications, Michaela Dvořáková, mobil: 724 332 121

Michaela.Dvorakova@bestcg.com


Autor: ROMEA | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Best Communications

22.06.2008:
VIDEO

18.06.2008:
PREZENTACE

18.06.2008:
VIDEO

Copyright © ROMEA 2005 - 2006.
Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru equal.romea.cz jsou bez písemného souhlasu občanského sdružení ROMEA zakázány. Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.