07. 09. 2023  
 

Novinky
Základní info
Aktivity
Partneři
Kalendář akcí
Tiskové zprávy
Napsali o nás
Kontakt
Bozi Dar

RybařeníPenzion v Jižních ČecháchKunžakUbytováníUbytování velkých skupinChata Česká KanadaChata StrmilovUbytování Česká KanadaChata u rybníkaChata Jižní ČechyPenzion StrmilovKomorníkPenzion v Kunžaku


Tento projekt byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR


Projekt EQUAL – Podpora Romů v P Projekt EQUAL – Podpora Romů v Praze v oblasti vzdělávání a zaměstnávání

Aktuální situace v oblasti celoživotního vzdělávání Romů a jejich uplatnění na trhu práce na území hlavního města Prahy je velmi problematická. I když nejsou dostupné oficiální číselné údaje o počtu nezaměstnaných Romů (Úřady práce nesmí vést evidenci uchazečů o práci podle jejich národnostní příslušnosti), existují kvalifikované odhady organizací zabývajících se touto problematikou (podle těchto odhadů je ze 60% práce schopných pražských Romů 70 - 80% nezaměstnaných).

Mezi hlavní problémy patří nízká vzdělanost Romů, která úzce souvisí s jejich zapojením se na trh práce. Jejich nízká vzdělanost neumožňuje kvalitní uplatnění na trhu práce a získání kvalifikovaných profesí. Pokud jsou Romové zaměstnaní, jedná se ve většině případů o nekvalifikovaná zaměstnání. Dalším důvodem špatného uplatnění Romů na trhu práce je častá diskriminace a xenofobie na trhu práce bez ohledu na úroveň vzdělanosti uchazečů o zaměstnání. Právě z výše uvedených důvodů se romská komunita v Praze stala nejpočetnější znevýhodněnou skupinou na trhu práce.

Hlavní aktuální problém při řešení této situace je neexistence komplexního systému celoživotního vzdělávání a zaměstnávání Romů, přestože se jedná o dlouho opomíjený problém. V současné době existují jednotlivé projekty organizací a institucí, které se touto problematikou zabývají, ale dosud nebyl vytvořený systémový přístup.

Z výše popsaných důvodů je vidět, že je nezbytné vytvořit systém, který umožní dlouhodobé vzdělávání romské populace a její zaměstnávání. Vytvoření takového systému je hlavním důvodem pro vznik rozvojového partnerství (RP) tohoto projektu. Do RP jsou zapojeni národní partneři, kteří se touto tématikou již částečně zabývali a zabývají, ale jejich aktivity byly vždy časově omezeny, což neumožňovalo kontinuitu řešení. Přístup byl proto parciální a navíc jednotlivé aktivity nebyly propojeny. Navíc existují prázdné prostory - oblasti, kterými se žádná organizace nezabývala. Velký význam bude mít vytvoření mezinárodního partnerství, které umožní získávání zkušeností od organizací v zahraničí, jež budou přizpůsobeny specifikům hlavního města Prahy. Ve stejnou dobu bude mezinárodní spolupráce s partnery probíhat i opačným směrem, kdy budou zahraniční partneři přebírat úspěšné zkušenosti, v ideálním případě po skončení projektu ucelený systém celoživotního vzdělávání a zaměstnávání Romů. Vzhledem ke snaze o komplexní řešení problému jsou do RP zapojeny jak neziskové organizace zabývající se romskou otázkou, tak vzdělávací zařízení a orgány veřejné správy.

V prosinci 2004 začala přípravná fáze realizace projektu „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 3“. Jedná se o dlouhodobý projekt, který skončí v roce 2008 a bude zaměřen na celoživotní vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze. Hlavním cílem je vytvořit fungující inovativní model, jehož výsledkem bude lepší postavení a uplatnění Romů na trhu práce.

Nositelem projektu je občanské sdružení Slovo 21 a národními partnery jsou: Magistrát hl.m. Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, ROMEA, o.s., ZŠ Havlíčkovo náměstí - Praha 3 a Městská část Praha 3. Do projektu jsou zapojeni také dva mezinárodní partneři – Município de Coimbra z Portugalska a Regional Development Agency Mura ze Slovinska.

22.06.2008:
VIDEO

18.06.2008:
PREZENTACE

18.06.2008:
VIDEO

Copyright © ROMEA 2005 - 2006.
Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru equal.romea.cz jsou bez písemného souhlasu občanského sdružení ROMEA zakázány. Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.