07. 09. 2023  
 

Novinky
Základní info
Aktivity
Partneři
Kalendář akcí
Tiskové zprávy
Napsali o nás
Kontakt
Bozi Dar

RybařeníPenzion v Jižních ČecháchKunžakUbytováníUbytování velkých skupinChata Česká KanadaChata StrmilovUbytování Česká KanadaChata u rybníkaChata Jižní ČechyPenzion StrmilovKomorníkPenzion v Kunžaku


Tento projekt byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR


Projekt EQUAL – Podpora Romů v P Příjemce

SLOVO 21, o. s.
Občanské sdružení SLOVO 21 je nevládní organizace, která byla založena v roce 1999 v Praze v ČR. Slovo 21 realizuje projekty vzdělávací, kulturní, mediální a projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti. Je to organizace otevřená novým myšlenkám a iniciativám, spolupracující se státními institucemi a nevládními neziskovými organizacemi z České republiky a ze zahraničí. Základními cíli sdružení je zejména boj proti rasismu a xenofobii, ochrana lidských práv a rozvíjení dodržování lidských práv, budování tolerance vůči minoritám, obzvláště vůči romské menšině, podpora vzdělávání Romů, integrace cizinců žijících v České republice, vytváření multikulturní společnosti, mediální podpora minorit v České republice.

Kontakt
Blanická 4, 1200 Praha 2
Jelene Silajdžić
Tel.: 222518554
Tel./fax. 222520037
E-mail: slovo21@centrum.cz

Partneři

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha od roku 2000 spolupracuje s poradci na úrovni městských částí Praha 1-22. Hlavní město Praha se při svých analýzách přesvědčilo, že v naprosté většině Romové v Praze chtějí žít bezkonfliktně s ostatními občany a sdílet s nimi hodnoty a způsob života. Hlavní město Praha se dlouhodobě snaží pomocí motivačních programů pro rodinu napomáhat ve výběru vzdělání, budoucího zaměstnání a dosažení cílů romským dětem a též školám při zpřístupnění vzdělání, poskytnutí vyšší kvalifikace a i přístupu ke zkvalitnění života v romské komunitě na území hl. m. Prahy.

Kontakt
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
Božena Fílová, bozena.filova@cityofprague.cz
Mgr. Jana Černá, jana.cerna@cityofprague.cz, tel.: 236 002 107
Lenka Kolínská, kolinskal@seznam.cz
Vladimír Osoba, vladimir.osoba@cityofprague.cz

ROMEA, o. s.
Občanské sdružení ROMEA založila 31. 12. 2002 původně pětice profesně úspěšných mladých lidí, kteří se podíleli a podílejí na celé řadě mediálních aktivit spojených nejen s romskou tematikou. ROMEA se zaměřuje především na mediální a vzdělávací oblast, jejím cílem je motivovat a zapojovat především mladé Romy do celospolečenského dění a přispět ke zlepšování vzájemného soužití menšin s majoritní společností v Čechách. K nejvýraznějším a periodickým aktivitám patří vydávání romského měsíčníku Romano voďi a příprava denně aktualizovaného multimediálního Romského informačního servisu (www.romea.cz), který je nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem vytvářeným romskou neziskovou organizací.

Kontakt
Žitná 49, 120 00 Praha 2
Jarmila Balážová, tel. práce: 257 329 667
Zdeněk Ryšavý, tel. práce: 257 322 987, romea@romea.cz

R-Mosty, o. s.
patří v České republice mezi nejstarší nevládní organizace, které pracují uvnitř romské komunity. Bylo založeno v roce 1992 jako Nadace Mosty. Ta byla v roce 1996 transformována na Občanské sdružení R-Mosty. Činnost této nevládní organizace nebyla od roku 1992 nikdy přerušena. V našem sdružení spolupracují Romové i neromové a společně usilují o vyrovnání vztahů mezi romskou menšinou a majoritní společností. Činnost sdružení byla vždy zaměřena především na práci s romskými dětmi a mládeží. Aktivity se soustřeďují v Klubu dětí z ulice, který je součástí Romského komunitního centra R-mosty, v základní škole Havlíčkovo náměstí v Praze na Žižkově. Realizují se zde programy pro volný čas, vzdělávání, sportovní a umělecké aktivity. V klubu pracujeme s 20 až 30 dětmi denně. Současně nabízíme i sociální poradenství a pomoc v přístupu ke vzdělání.

Kontakt
ZŠ Havlíčkovo nám. 300/10, 130 00 Praha 3
Hana Frištenská, tel. práce NROS: 233 356 173, hana.fristenska@nros.cz 
Petra Vyhnálková, ester22@centrum.cz
Jakub Čihák, cihak.jakub@seznam.cz

Úřad městské části Praha 3
Oddělení sociální prevence Úřadu m.č. Praha 3 dlouhodobě pracuje s romskými rodinami této městské části, kde romská populace tvoří početnou skupinu, usiluje o zlepšení sociálního postavení této komunity. Jednou z cest je právě snaha zlepšit profesní kvalifikaci romských dětí, aby se zvýšila jejich šance na uplatnění na trhu práce. Oddělení sociální prevence Úřadu městské části Praha 3 při realizaci projektu naváže na tradici sociálně zdravotních kurzů, které v minulosti pořádalo Středisko sociální prevence.

Kontakt
Oddělení soc. prevence
Seifertova 51, 130 00 Praha 3
Irena Melmerová, vedoucí oddělení soc. prevence, tel.: 222 116 492, irenam@p3.mepnet.cz

Základní škola Havlíčkovo nám. - Praha 3
má dlouholeté zkušeností se vzděláváním Romů a také osvětou rodičů romských žáků
Dlouhodobě se je snaží přesvědčit, aby podporovali školu v motivaci svých dětí pro další vzdělávání, naučit je orientovat se v nabídkách jak v knižní tak internetové formě, umět vyhledávat a hodnotit informace o dalším vzdělávání, pracovních možnostech a uplatnění na trhu práce.

Kontakt
ZŠ Havlíčkovo nám. 300/10, 130 00 Praha 3
Irena Meisnerová, ředitelka, tel.: 222 782 169, tel/fax: 222 782 585, fzsskola@volny.cz 
Ivana Špačková, ivana.spackova@volny.cz 

Mezinárodní partneři

Município de Coimbra - Portugalska
CMC – Camara Municipal de Coimbra, Praca 8 de Maio, P-3000-300-Coimbra, Portugal
tel.: +351 239 857 500, www.cm-coimbra.pt
Mr. Jorge Filipe de Gouveia Monteiro, gouveia.monteiro@cm-coimbra.pt
Mrs. Rosa Maria Almeida Santos, rosa@cm-coimbra.pt

Regional Development Agency Mura - Slovinsko
Mr. Romeo Varga, Advisor to the Director
Regional Development Agency Mura Ltd.
Lendavska 5a, SI - 9000 Murska Sobota, Slovenia
Tel. +386 2 5348 024, Fax +386 2 5361 465, romeo@rra-mura.si, www.rra-mura.si
Mr. Alan Juraković, tel.: +386-40215711, alan.jurakovic@guest.arnes.si

22.06.2008:
VIDEO

18.06.2008:
PREZENTACE

18.06.2008:
VIDEO

Copyright © ROMEA 2005 - 2006.
Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru equal.romea.cz jsou bez písemného souhlasu občanského sdružení ROMEA zakázány. Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.