18. 10. 2017  
 

Novinky
Základní info
Aktivity
Partneři
Kalendář akcí
Tiskové zprávy
Napsali o nás
Kontakt
Bozi Dar

RybařeníPenzion v Jižních ČecháchKunžakUbytováníUbytování velkých skupinChata Česká KanadaChata StrmilovUbytování Česká KanadaChata u rybníkaChata Jižní ČechyPenzion StrmilovKomorníkPenzion v Kunžaku


Tento projekt byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR


26. 09. 2006 | equal.romea.cz | Tiskové zprávy

V internetovém centru sdružení ROMEA byly představeny aktivity pomáhající pražským Romům

Program Iniciativy Společenství EQUAL je dlouhodobý program financovaný z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu dané země. Druhé kolo bylo vyhlášeno v roce 2004 a je spolufinancováno prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Jedním z úspěšných českých žadatelů bylo Občanské sdružení Slovo 21 s projektem Podpora Romů v Praze, jehož hlavním cílem je objevit dosud skryté příležitosti a dát novým komplexním způsobem pracovní šanci těm Romům, kteří se chtějí vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci a najít si zaměstnání.

VIDEO: Romové se učí hledat práci (ČT1 - 26.9.2006)

Díky finační podpoře EU v rámci projektu se zájemci mohou bezplatně naučit pracovat s počítači a zorientovat se v internetu, získat jinou či vyšší kvalifikaci, nalézt nové zaměstnání, připravit se pro práci v tak atraktivní oblasti, jakou jsou média, důkladně se připravit na studium střední či vysoké školy, naučit se smysluplně využívat svůj volný čas, zdokonalit se v tradičních i nových řemeslech, poradit se o řešení problémů svých dětí ve škole, naučit se komunikovat s budoucím zaměstnavatelem či s úřady a podobně.

Občanské sdružení Slovo 21, které se dlouhodobě věnuje romské tématice, spolupracuje na tomto projektu s pěti dalšími českými partnery: hlavním městem Prahou, Občanským sdružením ROMEA, Občanským sdružením R-Mosty, Základní školou v Praze 3 a Úřadem městské části v Praze 3. Projekt má mezinárodní charakter a jedním z hlavních principů je spolupráce mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Právě proto byli do projektu přizváni dva zahraniční partneři. Portugalský partner - Município de Coimbra (Město Coimbra) doma realizuje zajímavý projekt vesničky, která je jakousi přestupní stanicí pro Romy ze sociálně slabšího prostředí, kteří zde rok nebo dva žijí a poté se začlení do běžného života města Coimbra. Slovinský partner Regional Development Agency Mura zaměřil své aktivity na vytvoření statutu romských mentorů (obdoby romských poradců v ČR) a vytvoření Romského vzdělávacího centra.

Partneři byli záměrně vybráni na základě předchozí spolupráce a jejich činnosti i zaměření tak, aby byli schopni předložit co nejefektivnější projekt. Vzájemně propojené aktivity zúčastněných partnerů tohoto projektu si kladou za cíl odstranit diskriminaci a nerovnosti na trhu práce, kterým je romská komunita vystavena. Určeny jsou Romům všech věkových kategorií.

Výsledkem snah a aktivit všech zúčastněných partnerů projektu by mělo být zvýšení zaměstnanosti Romů v Praze. Po třech letech trvání projektu partneři na základě dosažených poznatků a zkušeností vytvoří dosud chybějící inovativní model vzdělávání a zaměstnávání tak, aby se dal použít i v jiných městech, krajích či celé republice, případně i jiných státech EU.

Hlavní příjemce – Občanské sdružení Slovo 21 - uspořádal pro romské uchazeče od listopadu 2005 do dubna 2006 přípravné kurzy pro přijetí na střední školy. Kurzy přípravy na vysoké školy pro romské uchazeče proběhly od prosince 2005 do května 2006. Dlouhodobý program pro romské ženy s názvem „Ženy to umí“ zahrnuje výuku angličtiny, počítačové kurzy a motivační kurzy. (více zde...)

Hlavní město Praha pořádá bezplatné kurzy zvyšování kvalifikace pro pražské Romy. Mezi již zrealizované patří například kurzy práce na počítači, úspěšný rekvalifikační kurz na svářeče; získání řidičského průkazu na nákladní automobily atp. Hlavní město Praha dále organizuje bezplatné kurzy Zvyšování profesionality pracovníků malých romských NNO na území hl. m. Prahy; další aktivitou je pak oslovování potenciálních zaměstnavatelů, kteří budou schopni dát pražským Romům nové pracovní příležitosti. (více zde...)

Sdružení R-Mosty pracuje v rámci projektu na Přípravě romské mládeže při vstupu na trh práce. Romská mládež ve věku 12 - 15 let má v R-Mostech volný přístup do nízkoprahového klubu, kde jsou aktivity Přípravy nabízeny. Zájemci procházejí sérií workshopů, přednášek i exkurzí do vyšších stupňů škol i přímo na pracovištích. R-Mosty pořádají také další aktivitu - Dílna romských žen. Zde mohou dospělé ženy získat další profesní vzdělání, certifikovanou rekvalifikaci (od října 2006), trávit aktivně a smysluplně svůj volný čas, zdokonalit se v tradičních i nových řemeslech, naučit se dovednostem, použitelným pro vstup na trh práce. Spádovou oblastí sdružení R-Mosty je hlavně oblast Prahy 3 a 8. Do aktivit se však mohou hlásit Romové z celé Prahy. (více zde...)

Občanské sdružení ROMEA realizuje v rámci projektu celkem pět aktivit. V dubnu spustilo půlroční Školení a zaměstnávání terénních zprostředkovatelů práce, které navštěvuje tři víkendy v měsíci celkem deset účastníků (červenec a srpen - volno). Cílem je připravit Romy na případnou komunikaci se zaměstnavateli, schopnost bránit se eventuální diskriminaci a pomáhat dalším lidem najít pracovní uplatnění. V prosinci 2006 získají absolventi akreditaci MŠMT, již se podařilo o.s. ROMEA zajistit. Nejúspěšnějšího účastníka kurzu zaměstná samotná organizace, s dalšími se počítá pro využití v aktivitách partnerů. Druhou aktivitou je Školení a zaměstnávání mladých novinářů a zájemců o práci v mediální oblasti. Desetiměsíční kurz probíhající každý druhý víkend navštěvuje od prvního března šestnáct posluchačů. Připravit je na práci v romských i majoritních médiích a též na práci v tiskových odděleních neziskových organizací se snaží i tak renomovaní přednášející, jakými bezesporu jsou novinář Libor Dvořák nebo socioložka Jiřina Šiklová. Kromě teoretické výuky projdou účastníci kurzu též praxí v majoritních médiích. Školení probíhá od září v nově otevřeném Internetovém centru, které tvoří třetí, velmi důležitou aktivitu této neziskové organizace. Najdete ho na adrese Moravská 43, Praha 2 a od června 2006 jej mohou bezplatně využívat zájemci ze znevýhodněných sociálních skupin každý všední den. Přítomný personál jim poradí, seznámí je s dalšími aktivitami sdružení ROMEA i jiných subjektů, vytiskne potřebné materiály, pomůže nalézt například stránky Internetové burzy práce pro romské uchazeče o zaměstnání. To je čtvrtá navazující aktivita sdružení ROMEA. Na adrese http://www.burzaprace.romea.cz nabízí od 1. června 2006 Internetová burza práce volná pracovní místa doma i v zahraničí, stáže, rekvalifikace. K dispozici je též internetová poradna radící jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor, jak zaregistrovat svůj inzerát na těchto stránkách atd. ROMEA spolupracuje v rámci této aktivity s Úřadem práce HMP, ICN, Student Agency, Českým helsinským výborem, NROS a dalšími.

Participaci tohoto partnera na celém projektu završují nabízené tři běhy PC kurzů pro romskou mládež a nezaměstnané, jejichž základním smyslem je zvýšit zájemcům kvalifikaci, a tím šanci získat pracovní uplatnění. První běh probíhá od 11. září ve zmiňovaném Internetovém centru dvakrát týdně. Dvouměsíční školení pojme deset zájemců a kapacitně je zatím plně využito. (více zde...)

Coby mediální a vzdělávací organizace ROMEA zajišťuje též medializaci výstupů celého projektu: tiskové zprávy, články, atd. Výstupy projektu jsou zveřejňovány na stránkách serveru Romea.cz (www.romea.cz), který má 800 unikátních přístupů denně. Celý projekt má i své speciální internetové stránky www.equal.romea.cz.  Kromě popisu celého projektu, jednotlivých partnerů i aktivit nabízí stránky též kalendář akcí projektu. (více zde...)

Úřad městské části Praha 3 se coby další z partnerů projektu snaží svými aktivitami zlepšit profesní motivaci romských žáků tak, aby se v budoucnu zvýšila jejich šance uplatnit se na trhu práce. Realizuje motivační soustředění pro romské žáky 7. a 8. ročníků ZŠ zaměřená na získávání sociálních dovedností a motivaci k získání práce nebo dalšímu studiu. (více zde...)

Základní škola v Praze 3 postupně vytvořila komplexní výchovně vzdělávací program pro žáky z odlišného sociokulturního prostředí. Denně zde funguje školní poradenské pracoviště, kde působí speciální pedagog, psycholog, školní metodik prevence a výchovný poradce. Ve škole pracuje i 5 plně kvalifikovaných asistentů učitele, kteří pomáhají v komunikaci s rodiči, při výuce - i se aktivně podílejí na zájmových mimoškolních činnostech žáků. (více zde...)


Autor: ROMEA | Informační e-mailVytisknout článek

22.06.2008:
VIDEO

18.06.2008:
PREZENTACE

18.06.2008:
VIDEO

Copyright © ROMEA 2005 - 2006.
Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru equal.romea.cz jsou bez písemného souhlasu občanského sdružení ROMEA zakázány. Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.