18. 10. 2017  
 

Novinky
Základní info
Aktivity
Partneři
Kalendář akcí
Tiskové zprávy
Napsali o nás
Kontakt
Bozi Dar

RybařeníPenzion v Jižních ČecháchKunžakUbytováníUbytování velkých skupinChata Česká KanadaChata StrmilovUbytování Česká KanadaChata u rybníkaChata Jižní ČechyPenzion StrmilovKomorníkPenzion v Kunžaku


Tento projekt byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR


05. 06. 2006 | equal.romea.cz | Napsali o nás

Projekt podpora Romů v Praze

Projekt podpora Romů v Praze Projekt, který byl podpořen z programu Evropské unie EQUAL, je zaměřen na podporu celoživotního učení a postupů umožňujících vyloučeným romským komunitám v Praze rovnoprávný přístup na trh práce.

Jde o projekt, který se snaží novým a komplexním způsobem dát šanci všem pražským Romům, kteří mají zájem se vzdělávat a najít si zaměstnání.

Jeho hlavními cíli jsou:
- odstranit diskriminaci a nerovnosti na trhu práce, kterým je romská komunita vystavena

- oslovit pražské zaměstnavatele

- podporovat Romy všech věkových kategorií při vstupu na trh práce a při získávání kvalifikace, vzdělání a
  zaměstnání

- zvýšit zaměstnanost Romů v Praze

- na základě zkušeností vytvořit inovativní model vzdělávání a zaměstnávání

Rozhovor s Michaelou Dvořákovou (28 let),
koordinátorkou projektu Podpora Romů v Praze při vstupu na trh práce za Slovo 21

Dobrý den, Míšo; představte prosím našim čtenářům smysl projektu, který jste vy a vaši partneři právě začali realizovat.

Hlavním smyslem našeho projektu je vytvořit komplexní model zaměstnávání a vzdělávání Romů; ten v současné době totiž vlastně neexistuje! Tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout prostřednictvím mnoha různých aktivit, které jsou v projektu obsaženy. Celkově by měla tato naše i našich partnerů tříletá snaha zlepšit uplatnění pražských Romů na trhu práce a zvýšit jejich vzdělanost a kvalifikaci.

Proč vůbec do projektu Slovo 21 "šlo"?

Slovo 21 se rozhodlo žádat o podporu v rámci CIP EQUAL právě proto, že již dlouho zná romskou problematiku na území hlavního města Prahy, pracuje s ní a uvědomuje si, jak je špatné, že neexistuje žádný komplexní model zaměstnávání a vzdělávání Romů. Navíc, jak už jsem řekla, se jedná o projekt tříletý, který umožňuje plánovat dlouhodobě a během projektu zjistit takzvané "best practices" - nejlepší postupy, které se během trvání projektu dají prověřit v praxi, vyhodnotit a aplikovat do budoucna jako ty nejfunkčnější.

Takže ještě trošku podrobněji k zaměření projektu: jakých konkrétních cílových skupin se tedy týká?

Hlavní cílovou skupinou jsou jednoznačně pražští Romové, jejichž problematikou se Slovo 21 zabývá již několik let. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na žáky základních škol, mladé Romy a studenty, na nezaměstnané, na romské ženy, pracovníky malých neziskových organizací, na zájemce o rekvalifikační kursy, na zájemce o práci v médiích a podobně. Projekt bude mít ale samozřejmě dopad také na partnerské organizace, na další české i zahraniční neziskové organizace, na širokou majoritní veřejnost - a také logicky na státní správu a samosprávu.

Není to málo - zaměřit se pouze na Prahu a pražské Romy?

Jde o to, že takto vymezené zaměření je jednou z podmínek programu EQUAL. Podané žádosti o podporu mohly být zacíleny buď na hlavní město Prahu, nebo na zbytek České republiky. A vzhledem k tomu, že Občanské sdružení Slovo 21 působí v Praze, kde zná dobře místní romskou komunitu i spolupracující organizace, bylo logickým vyústěním vybrat právě Prahu.

Můžeme přejít ke stručné charakteristice konkrétních aktivit, které projekt zahrnuje? Co všechno mohou od vás pražští Romové očekávat a v jakých obastech jim můžete pomoci?

Aktivit je obrovské množství.

V první fázi projektu se zaměřujeme především na vzdělávací a poradenské aktivity - například tolik potřebné kursy přípravy k přijímacímu řízení na vysoké školy pro romské studenty; oborově zajímavé a atraktivní rekvalifikační a kvalifikační kursy; motivační poradenství; školení terénních zprostředkovatelů práce a podobně.

V další fázi je plánováno otevření Internetového centra, kam budou moci romští zájemci o práci přijít a kde jim vyškolení pracovníci rádi pomohou s vyhledáním pro ně vhodného uplatnění, ale i s prací na počítači, s orientací v Internetu a podobně.

Dalším logicky navazujícím výstupem bude Internetová burza práce, která bude velmi účinným způsobem napomáhat rychlému hledání pracovního uplatnění pro ty, kteří to budou potřebovat. Na závěr projektu bude spolu se zahraničními partnery zpracována mezinárodní studie se zjištěnými poznatky a výsledky všech jeho aktivit, a poté bude následovat návrh inovativního modelu vzdělávání a zaměstnávání Romů.

Kdo se na projektu kromě Slova 21 coby hlavního příjemce ještě podílí? Mohla byste nám představit ostatní české partnery projektu?

Se Slovem 21 na tomto projektu spolupracuje pět dalších českých partnerů: hlavní město Praha, občanské sdružení Romea, občanské sdružení R-Mosty, Základní škola Praha 3, Úřad městské části Praha 3.

Jaké s nimi máte zkušenosti, proč jste si vybrali zrovna je - jste "provázáni" již nějakou dřívější spoluprací?

S těmito všemi národními partnery Slovo 21 již v minulosti spolupracovalo; hlavním kritériem pro jejich výběr byla jejich serióznost, znalost problematiky - a také právě naše předchozí spolupráce, která byla vždy výborná. Máme k sobě důvěru, známe se, vycházíme si vstříc. A to je přece velmi dobrý základ pro kvalitní spolupráci i na tomto poli.

V materiálech k projektu jsem objevila také zahraniční partnery. Představíte nám je? Jaká je vlastně jejich úloha v "pražském" projektu a čím se zabývají ve své mateřské zemi? Byli někdy v ČR, nebo sem plánují teprve přijet? * Do našeho českého projektu byli přizváni dva zahraniční partneři - z Portugalska a ze Slovinska. V případě Portugalska se jedná o Município de Coimbra - Město Coimbra, které připravilo velmi zajímavý projekt vesničky, jež je jakousi přestupní stanicí pro Romy ze sociálně slabšího prostředí. Ti zde rok nebo dva žijí a poté se začlení do života města Coimbra. Slovinský partner - Regional Development Agency Mura - zase připravil projekt, jehož nosnou aktivitou je vytvoření statutu romských mentorů - obdoby romských poradců v ČR, a vytvoření Romského vzdělávacího centra. Oba zahraniční partneři již byli v Praze na pracovním jednání, známe se, spolupracujeme průběžně. Navíc - další mezinárodní setkání v České republice je naplánováno na květen 2006.

Teď se věnujme otázce financování. Jaký objem finančních prostředků je na projekt vyčleněn a odkud peníze plynou?

Na celé tři roky je pro tento projekt a veškeré jeho aktivity vyčleněno přes 26 milionů korun. Všechny projekty podpořené z programu CIP EQUAL jsou financovány 50 % z rozpočtu Evropské unie a 50 % ze státního rozpočtu dané země - v našem případě tedy České republiky.

Co konkrétně má podle vašich plánů v nejbližší době přinést Romům tento projekt, jehož příjemcem je Slovo 21 a partneři?

Romům by měl projekt přinést zejména zlepšení jejich adaptability na trhu práce, jejich lepší uplatnění na tomto trhu a v neposlední řadě také otevření širších možností vzdělávání. Vzdělávání totiž úzce souvisí s jejich následným zapojením do trhu práce, s vylepšováním jejich pozice na trhu práce a s postupným narovnáváním nevhodněho poměru na trhu práce ve smyslu většina - menšiny. V současné době jsou totiž pracovní příležitosti pro různé skupiny obyvatel různé; menšiny jsou na tomto poli u nás z rozličných důvodů stále diskriminovány - ať již z důvodů své etnické příslušnosti, nedostatečného vzdělání, praxe, zkušeností či nepostačujících dovedností a znalostí.

Kdy projekt začal a dokdy potrvá jeho financování?

Co se bude dít poté, až projekt skončí? * Po přípravné fázi, takzvané Akci 1, kdy se vybírali národní i mezinárodní partneři a upřesňovaly konkrétní aktivity projektu, začala v srpnu 2005 takzvaná Akce 2 a 3; zde už jde o konkrétní realizaci samotných aktivit.

Projekt potrvá do roku 2008. Po jeho skončení se budeme snažit o vytvoření a předání komplexního, fungujícícho modelu státní správě tak, aby se právě tento prověřený způsob vzdělávání a dalšího zaměstnávání Romů dal dále využívat a rozvíjet.

Co by podle vašeho názoru mělo být nejdůležitějším výstupem aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?

Výsledným a nejdůležitějším výstupem bude již zmiňovaný komplexní model vzdělávání a zaměstnávání se všemi náležitostmi - tedy funkční Internetová burza práce, fungující Internetové centrum, různé studie s osvědčenými modely vzdělávání a zaměstnávání osob z naší cílové skupiny a podobně. A tento model by měl na základě námi prověřených skutečností fungovat i po skončení tohoto tříletého projektu EQUAL.

Bude probíhat nějaké průběžné vyhodnocování dílčích kroků projektu? A co závěrečné hodnocení?

Průběžné hodnocení probíhá již od začátku projektu jak ze strany příjemce, tak ze strany zahraničních partnerů, kteří navzájem hodnotí průběh svých aktivit. Kromě toho budou do projektu zapojeni nezávislí evaluátoři; je také samozřejmé, že bude probíhat přísná kontrola ze strany řídícího orgánu, kterým je v naší zemi Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Na jaké akce a aktivity se můžeme těšit v nejbližší době?

Nejbližší plánovanou aktivitou projektu je kromě všech zmíněných běžících aktivit další mezinárodní setkání partnerů. Proběhne v Praze v květnu 2006 při příležitosti konání Světového romského festivalu Khamoro 2006, na který čtenáře vašeho listu co nejsrdečněji zvu. (Více se o festivalu dozvíte z médií a na festivalové webové stránce www.khamoro.cz, pozn. red.) Dále proběhne v květnu tisková konference, na které nejširší veřejnost prostřednictvím médií seznámíme s podrobnostmi projektu, s partnery projektu, s jeho jednotlivými aktivitami a vůbec smyslem a cíli celého našeho snažení.

Míšo, děkuji vám za rozhovor; přeji vám i partnerům projektu hodně síly a energie pro jeho zdárný průběh.


Autor: ROMEA | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Romano voďi 05/2006

22.06.2008:
VIDEO

18.06.2008:
PREZENTACE

18.06.2008:
VIDEO

Copyright © ROMEA 2005 - 2006.
Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru equal.romea.cz jsou bez písemného souhlasu občanského sdružení ROMEA zakázány. Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.