ROMEA zve na poslední dva semináře o posilování vzdělávání a zaměstnanosti Romů

Autor: Adam Pospíšil <(at)>, Téma: Aktivity, Zdroj: ROMEA, Vydáno dne: 16. 06. 2008

Občanské sdružení ROMEA končí sérii seminářů o projektu Podpora Romů v Praze a o dalších projektech zaměřených na sociální inkluzi Romů v regionech České Republiky. Poslední dva z těchto seminářů se uskuteční 18.6. v severomoravském Bruntále a 26.6. v Jihlavě. Zváni jsou všichni zájemci. K přihlášení můžete využít E-mail vzdelavani@romea.cz nebo telefonní číslo 257 329 667. Bruntálský seminář se koná od 11:00 v prostorách integračního centra Liga o.s. v Lidické ulici 33, Jihlavský proběhne od 10:00 v budově magistrátu města Jihlavy.

Cílem seminářů je seznámit jeho účastníky s inovativním modelem vzdělávání a zaměstnávání Romů, jenž byl realizován v rámci projektu Podpora Romů v Praze. Prezentaci projektu, který probíhal v rámci mezinárodního partnerství EQUAL, uvedou zástupci partnerů projektu. O zkušenostech ze svých aktivit promluví zástupci o.s. R-Mosty a ROMEA. Dalším důležitým bodem semináře budou prezentace regionálních aktivit a projektů, zaměřených na podporu společenské integrace Romů. V Bruntále promluví např. zástupci organizací Open house, Kofoedovy školy pro dlouhodobě nezaměstnané a Ligy Bruntál. S vlastní prezentací vystoupí také místostarosta města Krnov Alena Krušinová. Obou seminářů se také zúčastní zástupci sociálních odborů, úřadů práce a vedení měst i občané. V Jihlavě bude výstupy z Projektu Podpora Romů v Praze prezentovat jedna z autorek mezinárodní srovnávací studie o vzdělávání a zaměstnávání Romů a zástupkyně ředitelky nadace NROS JUDr. Hana Frištenská. Účastníci semináře budou moci společně sdílet poznatky a diskutovat o možnostech a principech práce, zaměřené na posilování společenského postavení obyvatel sociálně vyloučených lokalit, které jsou často obývány Romy.

Ke všem bodům programu bude řízená diskuse a prostor pro dotazy.