ROMEA zve na další seminář o projektu Podpora Romů v Praze

Autor: Adam Pospíšil <(at)>, Téma: Novinky, Zdroj: ROMEA, Vydáno dne: 16. 04. 2008

Občanské sdružení ROMEA pokračuje v sérii seminářů o projektu Podpora Romů v Praze a o dalších projektech zaměřených na sociální inkluzi Romů v regionech České Republiky. Další seminář se uskuteční 25. dubna od 10:00 v západočeských Rokycanech v prostorách Městského úřadu na Masarykově náměstí 80. Pozvání přijali zástupci úřadů, neziskových organizací a dalších institucí z Plzeňského kraje.

Cílem seminářů je seznámit jeho účastníky s inovativním modelem vzdělávání a zaměstnávání Romů, jenž byl realizován v rámci projektu Podpora Romů v Praze. Prezentaci projektu, probíhajícího v rámci mezinárodního partnerství EQUAL, uvede PhDr. Andrej Sulitka a o zkušenostech a výsledcích konkrétních aktivit promluví zástupci o.s. R-Mosty a ROMEA. Dalším výrazným bodem programu bude prezentace regionálních aktivit a projektů, zaměřených na podporu společenské integrace Romů. Promluví zástupci neziskových organizací Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje, Člověk v Tísni, ČCE diakonie Rokycany, Ponton a Ulice. Semináře se také zúčastní zástupci sociálních odborů, úřadů práce a vedení měst i občané. Závěrem semináře bude prezentovány záměry a činnosti vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Účastníci semináře budou moci společně sdílet poznatky a diskutovat o možnostech a principech práce, zaměřené na společenskou inkluzi obyvatel sociálně vyloučených lokalit, které jsou často obývány Romy.

Ke všem bodům programu bude řízená diskuse a prostor pro dotazy.

Zájemci o účast na semináři mohou získat pozvánku prostřednictvím e-mailu vzdelavani@romea.cz nebo telefonicky na čísle 257 329 667.