Občanské sdružení ROMEA pokračuje v sérii seminářů o projektu

Autor: Adam Pospíšil <(at)>, Téma: Aktivity, Zdroj: ROMEA, Vydáno dne: 11. 03. 2008

Občanské sdružení ROMEA pokračuje v sérii seminářů o projektu Podpora Romů v Praze a o dalších projektech zaměřených na sociální inkluzi Romů v regionech České Republiky. Druhý z těchto seminářů bude zaměřen na berounský region a koná se 13. března 2008 od 10.00 do 14.30 hodin v prostorách Klubu Zvonek Králův Dvůr (ul. Plzeňská č. 104).

Cílem seminářů je seznámit jeho účastníky s inovativním modelem vzdělávání a zaměstnávání Romů, jenž byl realizován v rámci projektu Podpora Romů v Praze. Prezentaci projektu, který probíhal v rámci mezinárodního partnerství EQUAL, uvedou zástupci partnerů projektu. O zkušenostech ze svých aktivit promluví zástupci o.s. R-Mosty a ROMEA. Dalším výrazným bodem programu bude představení a diskuse nad výstupy Monitoringu případů diskriminace romských žen, který prováděli zaměstnanci Občanské poradny Beroun. Semináře se také zúčastní zástupci sociálních odborů, např. Jarmila Dolejší, která pracuje s lidmi z pověstné sociálně vyloučené lokality Výšiny u Králova Dvora. Účast přislíbili také někteří romští obyvatelé, členové zastupitelstva a pedagogové speciálních škol. Účastníci semináře tak budou moci společně sdílet své poznatky a diskutovat o možnostech a principech práce, zaměřené na společenskou inkluzi obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

V rámci semináře také proběhne debata o koncepci vládní agentury, která má pomoci k efektivnějšímu řešení problému sociálního vyloučení v ČR. Ke všem bodům programu bude řízená diskuse a prostor pro dotazy.

Zájemci o účast na semináři mohou získat pozvánku prostřednictvím e-mailu vzdelavani@romea.cz nebo telefonicky na čísle 257 329 667.